[smartslider3 slider=18]
30 let na trhu

Elektroinstalace pro Vás

Společnost Hedvik je již 30 let na trhu a má za sebou mnoho dokončených projektů se spokojenými zákazníky.   Společnost Hedvik s.r.o. neustále vzdělává své zaměstnance pomocí pravidelných školení se zaměřením na aktuální normy, pracovní postupy a bezpečnost práce.

200 +

ralizovaných projektů

25 +

let elektroinstalací

35 +

profesionálů a odborníků

Služby

Nabízené služby

Nabízíme kompletní dodávky a montáže elektroinstalací NN, slaboproud, měření a regulaci.Veškeré instalace jsem schopni zrealizovat již od tvorby projektu, přes realizaci až po zkompletování a revizi.Na elektroinstalace, jsme schopni nabídnou servisní činnost dle potřeb zákazníka.

Průmyslové elektroinstalace

Průmyslové elektroinstalace

výrobní haly, skladové haly, prodejny, autosalony

 

Domovní elektroinstalace

Domovní elektroinstalace

rodinné domy, bytové domy, samostatné byty, administrativní budovy

Venkovní elektroinstalace

Venkovní elektroinstalace

přívody NN, venkovní a areálové osvětlení

Slaboproudé elektroinstalace

Slaboproudé elektroinstalace

rozvody STA, EZS, EPS, DT, datové rozvody, rozvody CCTV

Postup při řešení projektů

Sdílíme naše znalosti a zkušenosti
1. <p>Řešení zakázky začíná tvorbou cenové nabídky z projektové dokumentace, nebo základě místního šetření na stavbě a zjištění přesných požadavků zákazníka.</p>

Řešení zakázky začíná tvorbou cenové nabídky z projektové dokumentace, nebo základě místního šetření na stavbě a zjištění přesných požadavků zákazníka.

2. <p>Následně je uzavřena smlouva o dílo.</p>

Následně je uzavřena smlouva o dílo.

3. <p>Samotná realizace zakázky začíná převzetím staveniště dle protokolu o převzetí staveniště.</p>

Samotná realizace zakázky začíná převzetím staveniště dle protokolu o převzetí staveniště.

4. <p>Realizace zakázky probíhá dle dohodnutého harmonogramu prací. Elektromontáže jsou prováděny dle projektové dokumentace odsouhlasené zadavatelem.</p>

Realizace zakázky probíhá dle dohodnutého harmonogramu prací. Elektromontáže jsou prováděny dle projektové dokumentace odsouhlasené zadavatelem.

5. <p>Během realizace se konají kontrolní dny, na kterých se řeší postup prací, případné klientské změny. Po dobu stavby je veden stavební deník, do kterého se zapisují veškeré důležité události na stavbě, denní postup prací a namontovaný materiál.</p>

Během realizace se konají kontrolní dny, na kterých se řeší postup prací, případné klientské změny. Po dobu stavby je veden stavební deník, do kterého se zapisují veškeré důležité události na stavbě, denní postup prací a namontovaný materiál.

6. <p>Na konci stavby je provedena revize elektroinstalací, vytvořena dokumentace skutečného provedení s doklady potřebnými pro kolaudaci. Je sepsán předávací protokol s datem dokončení  stavby. Od tohoto dne platí záruční doba na elektroinstalace, která je dána smlouvou o dílo.</p>

Na konci stavby je provedena revize elektroinstalací, vytvořena dokumentace skutečného provedení s doklady potřebnými pro kolaudaci. Je sepsán předávací protokol s datem dokončení stavby. Od tohoto dne platí záruční doba na elektroinstalace, která je dána smlouvou o dílo.

Realizované projekty

Ukázka naši práce

Kontaktní informace

Těšíme se na Vás

Vedení společnosti

Příprava výroby

Sekretariát a účtárna