Řešíme malé i velké projekty

Odborníci na elektroinstalace

Společnost Hedvik je již 30 let na trhu a má za sebou mnoho dokončených projektů se spokojenými zákazníky.   Společnost Hedvik s.r.o. neustále vzdělává své zaměstnance pomocí pravidelných školení se zaměřením na aktuální normy, pracovní postupy a bezpečnost práce.

200

+

uskutečněných prodejů

25

+

let zkušeností v oboru

35

+

profesionálů a odborníků

kvalita a zodpovědnost

Naše služby

Nabízíme kompletní dodávky a montáže elektroinstalací NN, slaboproud, měření a regulaci.Veškeré instalace jsem schopni zrealizovat již od tvorby projektu,

přes realizaci až po zkompletování a revizi.Na elektroinstalace, jsme schopni nabídnou servisní činnost dle potřeb zákazníka.

Slaboproudé elektroinstalace

rozvody STA, EZS, EPS, DT, datové rozvody, rozvody CCTV

Venkovní elektroinstalace

přívody NN, venkovní a areálové osvětlení

Domovní elektroinstalace

rodinné domy, bytové domy, samostatné byty, administrativní budovy

Průmyslové elektroinstalace

výrobní haly, skladové haly, prodejny, autosalony

krok za krokem

Postup při řešení projektů

1.
TVORBA CENOVÉ NABÍDKY

Řešení zakázky začíná tvorbou cenové nabídky z projektové dokumentace, nebo základě místního šetření na stavbě a zjištění přesných požadavků zákazníka.

2.
UZAVŘENÍ SMLOUVY

Následně je uzavřena smlouva o dílo.

3.
PŘEVZETÍ STANOVIŠTĚ

Samotná realizace zakázky začíná převzetím staveniště dle protokolu o převzetí staveniště.

4.
REALIZACE DLE PLÁNU

Realizace zakázky probíhá dle dohodnutého harmonogramu prací. Elektromontáže jsou prováděny dle projektové dokumentace odsouhlasené zadavatelem.

5.
KONTROLNÍ DNY

Během realizace se konají kontrolní dny, na kterých se řeší postup prací, případné klientské změny. Po dobu stavby je veden stavební deník, do kterého se zapisují veškeré důležité události na stavbě, denní postup prací a namontovaný materiál.

6.
REVIZE

Na konci stavby je provedena revize elektroinstalací, vytvořena dokumentace skutečného provedení s doklady potřebnými pro kolaudaci. Je sepsán předávací protokol s datem dokončení stavby. Od tohoto dne platí záruční doba na elektroinstalace, která je dána smlouvou o dílo.

ukázky naší práce

Realizované projekty

Těšíme se na spolupráci

Kontakty

Hedvik s.r.o.

sídlo společnosti

Za Zastávkou 373, Praha 10

provozovna

Tyršova 2076 Benešov u Prahy

telefon

  • 317 725 094

IČO

18595693

DIČ

CZ18595693

Vedení společnosti

příprava výroby

SEKRETARIÁT A ÚČTÁRNA